Migeva Heaven’s On Fire

Called: Klara
Titles: SE UCH
Dob: 2010-06-28
Regnr: SE 50991/2010
Health: PRA clear lines
Colour: Red
Far: Beckrow Brenning With Pemcader
Mor: All Trade Oh La La
Show:  7 x CK, 2 x RES.CERT, 3 x CERT, SVENSK UTSTÄLLNINGS CHAMPION

Klara bor numera hos Lowe Kanflod och hans Schäferhane Harry!

Pedigree/Stamtavla

wIMG_7484  wIMG_7524

klara_stand_mars2011  wIMG_3053

Sometimes there are more,  sometimes fewer…
We are so proud and happy for,  Our Lovely RED-Girl!

klara3

Klara was born as the only puppy in her litter from my Leah and our English King Brennan. She is sparsely shown with excellent every time. Also received placements in Best Bitches with CK. Klara is a medium sized female with perfect 14 kg. She has a lovely temperament. Playful and curious and show a willingness to be involved in all forms of play and activity.

Klara föddes ensam i sin kull efter min Leah och vår engelska Kung Brennan. Hon är sparsamt utställt med excellent varje gång. Samt placeringar i bästa tikklass med CK. Klara är en medelstor tik med perfekta 14 kg. Hon har ett härligt temperament. Busig och nyfiken och visar en förighet och vilja att vara med på all form av Lek och aktivitet.

 

klaramove  wIMG_1784

 

Comments are closed.