Valpar väntas i april!

mating_klara_greg_2016b

Vid förfrågningar vänligen tag kontakt via e-mail eller tel.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.